Vol254女神朱可儿Flower日本旅拍绚丽和服真空秀豪乳诱惑写真74P朱可儿模范学院

Vol254女神朱可儿Flower日本旅拍绚丽和服真空秀豪乳诱惑写真74P朱可儿模范学院

面圆、头大、厚腹、美肩、美股,皆土厚实之状也。(清热镇惊汤)柴胡薄荷麦冬去心栀子川黄连龙胆草茯神□藤□甘草生木通引加灯心竹叶调朱砂末服。

【注】金形之人,其色合白,贵乎洁也。虫类有毒,凡虫集食上者,食之则致□。

 胞门阳虚受寒,现证不一,非惟少腹恶寒之一证也。【注】此以问知精神盛衰、虚实之诊法也。

盖其人不止有水气之邪,而更兼平日有积寒疝瘕,腹中常常作痛,水邪中又兼寒邪也。如白罗裹朱砂,映出深红正赤之色,是心之气色并至之容状也。

然诸病此者,渴而下利,小便数者,皆不可发汗脾胀之「脾」字,当是「肺」字,是传写之□。此承皮水互详其证,以明其治也。

阴部者,里之藏府,关于气,故呕;阳部者,表之躯壳,属于形,故振寒而发热。又本条内有「此皆带下」一句,当在「非有鬼神」之下,文义相属,是传写之□。

Leave a Reply